Meist
GELDEX EESTI HLÜ - Sinu usaldusväärne partner!

Hoiu-laenuühistu (HLÜ)

Hoiu-laenuühistu (HLÜ) Geldex Eesti on välja arenenud finantsgrupist Geldex, mis ühendab erinevaid finantsalal tegutsevaid organisatsioone. Hoiu-laenuühistu moodustamise idee tekkis finantsgrupi juhtidel seoses sooviga jagada oma pikaajalist kogemust laiema inimeste ringiga, tõsta nende finantsilise heaolu ja –kirjasoskuse taset.

Miks otsustati just selle tegevusvormi kasuks? Vaatamata sellele, et hoiu-laenuühistute ajalugu Eestis on küllaltki pikk, näitavad läbiviidud uuringud, et meie riigi elanikud ei oma nende olemuse kohta täit ettekujutust. Ja kuigi üle maailma on hoiu-laenuühistud kommertspankadele tõsist konkurentsi pakkumas, on HLÜ-de seis Eestis märksa tagasihoidlikum.

HLÜ Geldex Eesti asutajad ühinesid tekkinud olukorra muutmise eesmärgil. Oma tegevusega soovitakse anda inimestele võimalus oma majandusliku seisu iseseisvaks kujundamiseks, kuna hoiu-laenuühistutes on klientidele ehk liikmetele antud volitus oma rahaasju haldavat ettevõtet läbi üldkoosoleku juhtida. Kuid samas pole HLÜ vaid raha tootmise instrument. Hoiu-laenuühistu Geldex Eesti panustab oma liikmete ja Eesti majanduse arengusse mitte ainult finantsvahendite abil. Me jagame oma liikmetega oma teadmisi ja kogemusi majanduse valdkonnas. Me peame tähtsaks, et inimesed mitte ainult ei tarbiks neile pakutavaid teenuseid, vaid teeksid seda teadlikult.

Teiste Eestis tegutsevate HLÜ-de kõrvale pakub hoiu-laenuühistu Geldex Eesti oma liikmetele laiemat teenuste valikut individuaalse lähenemise ja paindlike tingimustega. Pidev teavitustegevus finants- ja majandusvaldkonnas laiemalt tõstab meie liikmete finantskirjaoskust, aitab paremini mõista laekuvat infot ning teadvustada nende ümber toimuvate majanduslike protsesside olemust.

Meie missioon – HLÜ Geldex Eesti missiooniks on oma liikmete arengule ja elukvaliteedi parendamisele kaasa aitamine ning majanduskasvu soodustamine läbi efektiivseimate, soodsaimate ning mugavaimate hoiustamis- ja laenuteenuste pakkumise.

Meie visioon - Aastaks 2023 on HLÜ Geldex Eesti kasvanud üheks suuremaks hoiu-laenuühistuks kõige soodsamate ja paindlikumate finantseerimistingimustega.